Chính sách bán hàng

Chính sách bán hàng

Ngày đăng: 22/05/2022 08:27 AM

Chính sách bảo hành đối với thảm chiếu tatami .

Khách hàng kiểm tra sản phẩm khi nhận hàng, trong trường hợp có lỗi về kỹ thuật  T.C Thảo sẽ cho người sửa chữa miễn phí. Các lỗi về kỹ thuật như:

  • Sai kích thước theo yêu cầu
  • Đứt chỉ
  • Bung vải viền