Sự kết hợp giữa Tatami và hệ thống chiếu sáng trong nhà