Thảm chiếu tatami kết hợp với các loại hình nghệ thuật truyền thống của “xứ Phù Tang” như trà đạo, cắm hoa, múa, nhạc v.v......