Thảm chiếu Tatami với T.C Thảo tại nhà hàng Hokkaido Sachi - chi nhánh Hùng Vương Plaza